Κύστη κόκκυγος με χρήση Laser – LaPSe Method

Υπηρεσία

Κύστη κόκκυγος με χρήση Laser - LaPSe Method

H κύστη κόκκυγος είναι μία φλεγμονή που αναπτύσσεται μεταξύ των γλουτών στο κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης, στη περιοχή του κόκκυγα. Συνήθως προκαλείται από είσοδο τριχών εντός του δέρματος και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη συριγγίων και αποστημάτων. H κύστη κόκκυγος εμφανίζεται περίπου στο 1-2% του γενικού πληθυσμού, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στους νεαρούς άνδρες.

Η θεραπεία της κύστης κόκκυγος είναι μόνο επεμβατική/χειρουργική, καθώς δεν υπάρχουν φάρμακα που να αντιμετωπίζουν οριστικά τη κύστη κόκκυγος.

Παραδοσιακά, η κύστη κόκκυγος αντιμετωπίζεται με τη λεγόμενη ‘ανοικτή’ ή ‘ημίκλειστη’ μέθοδος, όπου το τραύμα αφήνεται ανοικτό και επουλώνεται κατά 2ο σκοπό.

Ως εκ τούτου, η ανοικτή χειρουργική μέθοδος συνοδεύεται από μακροχρόνια αποκατάσταση με εξαιρετικά επώδυνες αλλαγές στις γάζες, που κάνουν την εμπειρία για τον ασθενή εξαιρετικά δυσάρεστη.

Παράλληλα, υπάρχουν και διάφορες τεχνικές κλειστής αποκατάστασης της κύστης κόκκυγος, που εφαρμόζονται σε εξαιρετικά σύνθετα περιστατικά και συνήθως περιλαμβάνουν μεγάλες τομές και μεταθέσεις κρημνών.

Σήμερα, με τη μακροχρόνια εμπειρία μας και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας διοδικού laser, αναπτύξαμε μία απόλυτα εξειδικευμένη μέθοδο που κάνει αποκλειστικά η ομάδα μας, τη μέθοδο LaPSe (Laser assisted Pilonidal Sinus excision), όπου με χρήση laser αφαιρούνται πλήρως τα πρωτοπαθή συρίγγια καθώς και οι δευτεροπαθείς αποστηματικές κοιλότητες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προεγχειρητική χαρτογράφηση της βλάβης.

Διαδικασία επέμβασης

Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση. Η επέμβαση laser γίνεται με τοπική αναισθησία και ήπια μέθη.

Ο αναισθησιολόγος βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα στον ασθενή χορηγώντας ήπια μέθη και παρακολουθώντας τα ζωτικά σημεία καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30-40 λεπτά και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο 30 λεπτά μετά το τέλος του χειρουργείου. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δε γίνεται καθόλου χρήση αναλγητικών μετεγχειρητικά.

Μετά από δύο ημέρες εκτελείται η πρώτη αλλαγή τραύματος από τον Δρ Καλαϊτζή και δίδονται οδηγίες για καθημερινή φροντίδα του τραύματος από τον ίδιο τον ασθενή, καθώς το μικρό μέγεθος της πληγής το επιτρέπει.

Η χειρουργική ομάδα μας επιβλέπει την πορεία επούλωσης με σύντομες επισκέψεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της μεθόδου κύστης κόκκυγος με Laser – LaPSe Method είναι εξαιρετικά καθιστώντας τη μέθοδό μας ισάξια της κλασσικής ανοικτής μεθόδου.

Το ποσοστό υποτροπής είναι κάτω του 2-3 % και οι ελάχιστες αυτές περιπτώσεις είναι ευκόλως διαχειρήσιμες.