Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης (TEP, TAPP method)

Υπηρεσία

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης (TEP, TAPP method)

Ο Dr Ιωάννης Καλαϊτζής είναι expert surgeon στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης και με τις δύο σύγχρονες μεθόδους, ενδοπεριτοναϊκής (ΤAPP) ή εξωπεριτοναϊκής (TEP) αποκατάστασης έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες απόλυτα επιτυχημένες επεμβάσεις. Με απόλυτη εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία ο Δρ Καλαϊτζής θεραπεύει οριστικά τους συνανθρώπους μας που έχουν βουβωνοκήλη εφαρμόζοντας τις σύγχρονες μεθόδους λαπαροσκοπικής αποκατάστασης προσφέροντας πλήρη και οριστική αποκατάσταση του προβλήματος.

Και οι δύο μέθοδοι λαπαροσκοπικής αποκατάστασης επιτελούνται ΜΟΝΟ με γενική αναισθησία.

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και δια 3 μικρών οπών (μήκους 1 εκατοστού περίπου) στη περιοχή του ομφαλού και του κοιλιακού τοιχώματος εισέρχονται η κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία αφού έχει προηγηθεί εμφύσηση Co2 και έχει δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για την ανάταξη της βουβωνοκήλης και την τοποθέτηση πλέγματος.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις βουβωνοκήλης και ιδιαίτερα σε γυναίκες, σε άμφω βουβωνοκήλες και σε υποτροπή βουβωνοκήλης με ανοικτή μέθοδο. Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο ταυτόχρονος έλεγχος για μηροκήλη και η δυνατότητα ταυτόχρονης θεραπείας της. Οι περιορισμοί της μεθόδου αφορούν σε αντενδείξεις της γενικής αναισθησίας καθώς και στην ύπαρξη προηγούμενων χειρουργείων που αφορούν λαπαροσκοπικές ή ανοικτές επεμβάσεις προστάτη και ουροδόχου κύστης.

Η επέμβαση διενεργείται σε περιβάλλον Ημερήσιας Νοσηλείας όπου δεν υπάρχουν χρόνιοι ασθενείς και ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, βάσει και των τελευταίων κατευθυντήριων διεθνών οδηγιών: