Βουβωνοκήλη με τοπική αναισθησία (μέθοδος TAP block) – Ολιγόωρη παραμονή-εξιτήριο αυθημερόν

Υπηρεσία

Βουβωνοκήλη με τοπική αναισθησία

Ο Dr Ιωάννης Καλαϊτζής είναι expert surgeon στην αποκατάσταση βουβωνοκήλης χωρίς γενική αναισθησία έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες απόλυτα επιτυχημένες επεμβάσεις. Με απόλυτη εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία ο Δρ Καλαϊτζής θεραπεύει οριστικά τους συνανθρώπους μας που έχουν βουβωνοκήλη με τη διενέργεια μίας πρωτοποριακής και ταυτόχρονα απλής μεθόδου της αποκατάστασης της βουβωνοκήλης με τοπική αναισθησία (μέθοδος TAP block) και μέθη και εξιτήριο αυθημερόν εντός λίγων ωρών.

Η επέμβαση διενεργείται σε περιβάλλον Ημερήσιας Νοσηλείας όπου δεν υπάρχουν χρόνιοι ασθενείς και ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, βάσει και των τελευταίων κατευθυντήριων διεθνών οδηγιών:

Η αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με χρήση τοπικής αναισθησίας σε επίπεδο Ημερήσιας Νοσηλείας είναι η πλέον διαδεδομένη διεθνώς τεχνική με δημοσιευμένες μελέτες από χιλιάδες ασθενείς που αποδεικνύουν ότι είναι απόλυτα ασφαλής, αποτελεσματική και καλύτερα ανεκτή μέθοδος χειρουργικής θεραπείας της βουβωνοκήλης.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

Η αποφυγή της γενικής αναισθησίας με αποτέλεσμα την

Μοναδικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας της επέμβασης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ζητώντας από τον ασθενή να βήξει ελαφρά προτού ολοκληρωθεί η επέμβαση. Με αυτό το τρόπο ο Δρ Καλαϊτζής επιβεβαιώνει την πλήρη διόρθωση του προβλήματος.

Περιγραφή μεθόδου

Σήμερα, με μία απόλυτα πρωτοποριακή και εξειδικευμένη μέθοδο είναι απολύτως εφικτή η πραγματοποίηση χειρουργείου βουβωνοκήλης με τοπική αναισθησία. Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθούνται είναι:

Είδη και επιλογή πλέγματος

Η εφαρμογή πλέγματος στη χειρουργική της βουβωνοκήλης είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων απαραίτητη προκειμένου να έχουμε οριστική λύση στο πρόβλημα. Το πλέγμα είναι συνθετικό υλικό που τοποθετείται με κατάλληλο τρόπο στο χάσμα της κήλης αναπληρώνοντας το έλλειμμα του τοιχώματος.

Η επιλογή και το είδος του πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί είναι καθοριστικός παράγοντας του αποτελέσματος.

Ο Δρ Καλαϊτζής έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί στους ασθενείς του υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκής κατασκευής πλέγμα με μεγάλους πόρους, μέγιστη αντοχή και ελάχιστη μάζα. Το πλέγμα τοποθετείται μονό ή διπλό αναλόγως της έκτασης της κήλης και καθηλώνεται με απορροφήσιμα ράμματα περιμετρικά, εξασφαλίζοντας άρτο μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Τα πλεονεκτήματα ιδίως για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού είναι προφανή ενώ θα πρέπει να τονιστεί και το χαμηλό κόστος της συγκεκριμένης μεθόδου έναντι των άλλων. Επιπλέον η ολιγόωρη παραμονή στη κλινική είναι απολύτως ιδανική ώστε να αποφευχθεί τυχόν επαφή με ενδονοσοκομειακά μικρόβια, εξαλείφοντας το κίνδυνο μόλυνσης του πλέγματος.